Nina Pardubská-Želvis

Zástupce vůdkyně tábora, zdravotník

  • Vůdcovská zkouška
  • Zdravotnický kurz ČČK
  • praxe s dětmi 5 let

Zajišťuji programovou stránku tábora a poskytuji zdravotnický dohled.